FUNCTIONAL | STUDIO

Funktionell träning ska vara inspirerande såväl som utmanande vid varje lyft, kast och hopp - oavsett träningsnivå och användare.

Casall PROs funktionella utrustning är utvecklad för att optimera träningen, med rätt redskap för rätt övning. Mångsidigheten hos redskapen ger en bred variation av möjliga övningar med få redskap, vilket ger ett näst intill oändligt träningsutbud. 

55 Produkter
Arrow icon