KJØPSVILKÅR

KJØPSVILKÅR

Casall er registrert på følgende adresse: Casall Professional AB, Box 6007, 600 06 Norrköping, Sverige.

Organisasjonsnummer: 556547-8947. Casalls generelle vilkår gjelder for alle avtaler som inngås med Casall. Ved å bestille aksepterer du disse vilkårene.

CASALL I ANDRE LAND

Casall Norge AS, adresse: Sjølyst Plass 3, 0278 Oslo, Norge, Organisasjonsnummer: 960 034 295

LEVERANSE

Leveranse skjer FCA med mindre annet er avtalt med kunden. Casall er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av transportør eller underleverandør. Leveranse skjer normalt mellom 5-7 arbeidsdager fra ordren blir lagt. Når ordren sendes fra vårt lager vil du motta en leveransebekreftelse som inneholder transportinformasjon samt opplysninger til transportøren.

RETURER

Hver ordre er bindende for kjøperen og retur av feilfri vare kan kun skje etter spesiell avtale. Når retur skyldes Casall gjennom feilekspedisjon, krediteres varen fullt ut og ingen returfradrag gjelder. Ved avtale om retur av vare kan kunden bli belastet med fraktavgift som dekker transportkostnader samt lagerhåndtering. Retur av varer som ikke inngår i det lagerførte standardsortimentet eller varer som er brukt og har skader.

TRANSPORT

Undersøk din leveranse ved mottak og kontroller emballasjen godt før transportøren har dratt. Hvis du oppdager skade på emballasjen, bør du be transportøren om å gjøre en anmerkning før du kvitterer for godset. Det er viktig at du beholder emballasjen og pallen. Transportskaden må meldes til infopro@casall.no innen rimelig tid fra mottaket. Ved melding trenger Casall følgende informasjon:

  • Ditt ordrenummer
  • Om sjåføren registrerte en notis ved tidspunktet da skaden ble oppdaget ved levering.
  • Hvor skaden er. Legg ved bilder i e-posten av:
  1. Skaden på produktet 2. Fraktseddelen 3. Skaden på emballasjen

Så snart vi har mottatt din skademelding og fått tilbakemelding fra transportøren, svarer vi vanligvis innen 1-2 arbeidsdager.

BETALING

Med mindre annet er avtalt, skal avtalte priser, med tillegg av eventuell merverdiavgift samt frakt- og emballasjekostnader faktureres, og betaling skal foretas i henhold til det som fremgår av fakturaen. Betaler ikke kunden i rett tid, har Casall rett til forsinkelsesrente (pt. 1% per måned) fra forfallsdato.